ابزار پژوهشی

 قالب هایلایت (HighLight) مقاله

قالب هایلایت (HighLight) مقاله

هایلایت مقاله شامل 3 تا 5 جمله خلاصه که نشان دهنده ماهیت اصلی تحقیق، یافته ها و نتایج آن می باشد. هر هایلایت حداکثر 85...

دریافت
قالب صفحه عنوان (Title Page)

قالب صفحه عنوان (Title Page)

برای ارسال و ثبت مقاله در یک ژورنال معمولا از نویسنده درخواست می شود که صفحه ای بعنوان title page به همراه مقاله بارگذاری...

دریافت
قالب نامه اولین ارسال

قالب نامه اولین ارسال

ارسال مقالات عموما به دو طریق ایمیل و ثبت آنلاین امکان پذیر است. در هر دو صورت ارسال نامه به سردبیر امری ضروری می باشد. از...

دریافت
قالب نامه پیگیری دریافت مقاله

قالب نامه پیگیری دریافت مقاله

یکی از نقاط چالش برانگیز برای نویسندگان یک مقاله، اطلاع از وصول و یا عدم وصول مقاله از سوی ژورنال می باشد. اصولا اگر با...

دریافت
قالب نامه پیگیری روند داوری مقاله

قالب نامه پیگیری روند داوری مقاله

یکی از نقاط چالش برانگیز برای نویسندگان یک مقاله، اطلاع از وضعیت و نتیجه داوری مقاله از سوی ژورنال می باشد. از آنجا که...

دریافت
قالب نامه پاسخ به داوری

قالب نامه پاسخ به داوری

در خوشبینانه ترین حالت هر مقاله با تعدادی ایراد (جزئی یا کلی) از سوی داوران مواجه می شود که پاسخ درست و واضح به این...

دریافت
نامه تغییر مشخصات نویسندگان

نامه تغییر مشخصات نویسندگان

در مواردی، پس از دریافت پذیرش مقاله از کنفرانس و یا ژورنال، لازم است که بعضی از اطلاعات نویسندگان از قبیل affiliation...

دریافت
نامه حذف نام نویسنده

نامه حذف نام نویسنده

در مواردی، پس از دریافت پذیرش مقاله از کنفرانس و یا ژورنال، لازم که نام یکی از نویسندگاه بنا به شرایطی از مقاله حذف شود...

دریافت
نامه درخواست داوری مجدد مقاله

نامه درخواست داوری مجدد مقاله

فرض کنید داوران مجله یا کنفرانس مقاله شما را رد (Reject) کرده باشند و شما بعد از خواندن نظرات داوران در می یاید که بسیاری...

دریافت
نامه دعوت به همکاری در تحقیق

نامه دعوت به همکاری در تحقیق

حضور یک فرد شناخته شده در حوزه تحقیقاتی شما بعنوان نویسنده همکار، می تواند شانس پذیرفته شدن مقاله تان را افزایش دهد...

دریافت
نامه دعوت به عضویت در کنفرانس

نامه دعوت به عضویت در کنفرانس

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی اعتبار هر کنفرانس، اعضای کمیته علمی آن است. چگونگی مکاتبه و دعوت از اشخاص شناخته شده و...

دریافت