قالب هایلایت (HighLight) مقاله

توضیحات

هایلایت مقاله شامل 3 تا 5 جمله خلاصه که نشان دهنده ماهیت اصلی تحقیق، یافته ها و نتایج آن می باشد. هر هایلایت حداکثر 85 کارکتر می باشد. هایلایت می بایست بصورت بسیار واضح نوآوری یک تحقیق را نشان دهد. از آنجا که یکی از مهمترین مواردی که سردبیر یک نشریه بر اساس آن تصمیم به ارسال مقاله به داور و یا رد مقاله می گیرد، هایلایت می باشد، لذا توجه به چگونگی نگارش آن امری بسیار مهم می باشد. در این قسمت فرمت استاندارد نگارش یک هایلایت جامع در اختیار پژوهش گران قرار گرفته است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 12کیلوبایت پیشرفته 252