نامه دعوت به عضویت در کنفرانس

توضیحات

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی اعتبار هر کنفرانس، اعضای کمیته علمی آن است. چگونگی مکاتبه و دعوت از اشخاص شناخته شده و معتبر جهت همکاری در کمیته علمی کنفرانس بسیار مهم است. در این قسمت قالب و چارچوبی استاندارد برای تهیه نامه دعوت به عضویت در کنفرانس قرار داده شده است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 10کیلوبایت پیشرفته 187