قالب نامه پیگیری دریافت مقاله

توضیحات

یکی از نقاط چالش برانگیز برای نویسندگان یک مقاله، اطلاع از وصول و یا عدم وصول مقاله از سوی ژورنال می باشد. اصولا اگر با گذشت دو هفته از ارسال اولیه مقاله هیچ پاسخی از ژورنال دریافت نشد، می بایست نامه ای برای پیگیری به ژورنال مجددا ارسال شود. نگارش این نامه به جهت محدودیت های زبانی، امری سخت می باشد. فن پیپر برای شما قالب استانداردی جهت تدوین این نامه آماده کرده است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 9کیلوبایت پیشرفته 152