نامه تغییر مشخصات نویسندگان

توضیحات

در مواردی، پس از دریافت پذیرش مقاله از کنفرانس و یا ژورنال، لازم است که بعضی از اطلاعات نویسندگان از قبیل affiliation، نویسنده مسئول، ترتیب نام نویسندگان، ایمیل و ... تغییر یابد. لازم بذکر است که عدم توجه به اصول نگارشی مکاتبات، می تواند منجر به رد (Reject) مقاله پذیرفته شده شود. در این قسمت قالب و چارچوبی استاندارد برای تهیه نامه تغییر مشخصات نویسندگان قرار داده شده است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 10کیلوبایت پیشرفته 75