نامه حذف نام نویسنده

توضیحات

در مواردی، پس از دریافت پذیرش مقاله از کنفرانس و یا ژورنال، لازم که نام یکی از نویسندگان بنا به شرایطی از مقاله حذف شود. از آنجا که حذف نام نویسنده از مقاله می تواند باعث ایجاد شبهه و سوءتفاهم از سوی سردبیر شود؛ توجه به نگارش صحیح این نامه برای قانع کردن سردبیر امری بسیار مهم و حیاتی است. در این قسمت قالب و چارچوبی استاندارد برای تهیه نامه حذف نام نویسنده قرار داده شده است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 9کیلوبایت پیشرفته 147