بانک جامع مقالات ترجمه شده فارسی

بیش از ۴۰۰۰۰ مقال ترجمه شده در زمینه های مختلف از نشریات معتبر

بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده

سایر مقالات مرتبط

بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ها در تحقیقات آینده

سازمانهای متوسط کوچک: استفاده از تجارت الکترونیک B2B برای جهانی شدن

Small Medium Enterprises: On Utilizing Business-to-Business e-Commerce to Go Global
Veronica S. Moertini | 2016
Procedia Economics and Finance
S2212-5671(12)00316-4/ 10/1016
چکیده مقاله فارسی:

در راستای رشد اینترنت، تجارت الکترونیک کسب و کار به کسب و کار (B2B ) به سرعت در حال شد بوده است. سازمانها در سراسر جهان مزایای تجارت الکترونیک B2B در نظر گرفته اند، که می تواند با استفاده از وب سایتهای جهانی بازار B2B تحقق یافته اند. هزاران نفر از شرکتهای کوچک و متوسط اندونزی به وبسایتهای بازار جهانی متصل شده اند. با این حال، براساس تحلیل نتایج این تحقیق، جای تردید دارد که SMEها در محصولات بازرایابی از طریق این وب سایتهای بازاری با وجو مزایای بالقوه وب سایت موفق بوده اند. این مقاله نتایج تحقیق را بیان می کند، مشکلات شناسایی می شوند و توصیه هایی برای SMEهای اندونزی انجام می شود، هدف دولت و سازمانها این است که SMEهای اندونزی را برای جهانی شدن توسعه دهند. توصیه ها شامل چگونگی توسعه وب سایتها به درستی می شود، اینکه چطور به وبسایتهای بازر تجارت الکترونیک B2B متصل شوند و چطور ارتباط موثری در برخورد با خریداران بالقوه بین المللی داشته باشند.

چکیده مقاله انگلیسی:

In line with the growth of the Internet, the Business-to-Business (B2B) e-commerce has also been growing rapidly. Enterprises all over the world have been going global by taking the advantages B2B e-commerce, which can be materialized by joining global B2B marketplace websites. Thousands of Indonesian SMEs have joined these marketplace websites. However, based on analyzing the survey results, it is doubtful that the SMEs have been successful in marketing products via these marketplace websites despite the potential advantages of the websites. This paper presents the survey results, problems identified and recommendations for Indonesian SMEs, the government and organizations aiming to develop Indonesian SMEs to go global. The recommendations include how to develop company websites properly, how to join B2B e-commerce marketplace websites and how to communicate effectively in dealing with potential international buyers.

بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه های تحقیقات آینده
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه های تحقیقات آینده

آخرین مقالات

آخرین مقالات فارسی ترجمه شده

نهان نگاری طرح احراز هویت برگشت پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم
بررسی تاثیر نرم افزار اجتماعی بر مدیریت فرآیند تجاری
مدیریت امنیت برای شبکه های سنسور بی سیم
بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش و نظریه‌ ها در تحقیقات آینده