راهنمای دریافت مقاله از طریق DOI

راهنمای دانلود مقاله علمی چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
برای دریافت مقاله با استفاده از شناسه DOI باید در ابتدای کار، شناسه DOI صفحه مقاله مورد نظر را از سایت ناشر Copy کرده و سپس آن را در قسمت شناسه DOI سایت وارد کنید. راهنمای گام به گام دانلود مقاله از پایگاه گوگل اسکالر در زیر آمده است:
گام اول ورود به سایت Google Scholar همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید باید به سایت Google Scholar بروید و در آن شروع به جستجوی مقاله خود کنید.
دانلود-مقاله-doi
سپس از میان نتایج بدست آمده مقاله مورد نظر خود را انتخاب و روی آن کلیک و شناسه DOI مقاله را مانند تصویر Copy کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، می‌توانید DOI را از دو روش نشان داده شده بدست آورید.
دانلود-مقاله-doi
دانلود-مقاله-doi
گام دوم دانلود مقاله از سایت فن‌پیپر
در این گام وارد صفحه اصلی فن پیپر شده و روی آیتم مقاله کلیک کرده و DOI خود را در قسمت مشخص شده paste کنید. سپس روی آیکن سرچ کلیک کنید.
دانلود-مقاله-doi
گام سوم در این گام باید بر روی گزینه دانلود مقاله کلیک کنید تا بتوانید مقاله را دریافت کنید.
دانلود-مقاله-doi
اگر لینک صفحه مقاله را در اختیار دارید روی لینک صفحه آن کلیک راست کنید و سپس گزینه Copy را انتخاب کرده و مانند بالا گام‌های دوم و سوم را انجام دهید.