لیست ضریب تاثیر ۲۰۱۹ توسط موسسه ISI اعلام شد

اخبار دانشگاهی / شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ / ۸ دقیقه مطالعه

طبق گزارش‌های منتشر شده، موسسه ISI جدیدترین ضریب تاثیر (Impact Factor)، مجله‌ها را منتشر کرد. همانطور که در مقاله ضریب تاثیر منتشر شده در بلاگ فن‌پیپر نیز توضیح داده شد، ضریب تاثیر هر مجله از تقسیم تعداد استنادهای هر مقاله به کل تعداد مقاله‌های منتشر شده در طی دو سال اخیر بدست می‌آید. Clarivate Analytic، موسسه‌‌ای است که هرساله به شناسایی پژوهشگران پراستناد در بین هزاران پژوهشگر در ۲۱ زمینه علمی از سراسر دنیا می‌پردازد و پس از شناسایی، اسامی آن‌ها را منتشر می‌کند. این داده‌های منتشر شده هم‌اکنون در دسترس جامعه علمی قرار گرفته است.
impact-factor-2019
در اینجا به معرفی چهار مجله برتر می‌پردازیم:
✓ مجله CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS، که در زمینه سرطان فعالیت دارد، توانسته بالاترین ضریب تاثیر جهان که ۲۲۳/۶۷۹ است را بدست ‌آورد و در جایگاه اول این رتبه‌بندی قرار گیرد. این مجله توسط انتشارات Wiley منتشر می‌شود.
✓ دومین مجله‎‌ای که در این لیست قرار گرفته Nature Reviews Materials است که توسط انتشارات Nature منتشر می‌شود و توانسته ضریب تاثیر ۷۴/۴۴۹ را بدست آورد.
✓ جایگاه سوم نیز به New England Journal Of Medicine که یکی از قدیمی‌ترین مجله‌ها در زمینه پزشکی است تعلق گرفت و ضریب تاثیر این مجله ۷۰/۶۷۰ است. این مجله در آمریکا چاپ می‌شود و لازم به ذکر است که این مجله در صدر مجله‌های پزشکی جهان قرار دارد.
✓ جایگاه چهارم نیز متعلق به مجله Lancetاست که در زمینه پزشکی و خون‌شناسی فعالیت دارد. مقدار ضریب تاثیری که برای آن محاسبه شده برابر با ۵۹/۱۰۲ است.
در جدول زیر ۵۰ مجله برتر و ضریب تاثیر آن‌ها در سال ۲۰۱۹ را مشاهده می‌کنید.

Eigenfactor Score Journal Impact Factor Total Cites Full Journal Title Rank
۰.۰۷۷۳۷ ۲۲۳.۶۷۹ ۳۲,۴۱۰ CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS ۱
۰.۰۳۳۸۷ ۷۴.۴۴۹ ۷,۹۰۱ Nature Reviews Materials ۲
۰.۶۸۶۷ ۷۰.۶۷۰ ۳۴۴,۵۸۱ NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE ۳
۰.۴۲۷۸۷ ۵۹.۱۰۲ ۲۴۷,۲۹۲ LANCET ۴
۰.۰۵۴۸۹ ۵۷.۶۱۸ ۳۲,۲۶۶ NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY ۵
۰.۲۶۷۱۷ ۵۴.۳۰۱ ۱۸۸,۶۳۵ CHEMICAL REVIEWS ۶
۰.۰۴۰۶۳ ۵۴.۰۰۰ ۱۱,۱۱۳ Nature Energy ۷
۰.۰۷۴۰۸ ۵۱.۸۴۸ ۵۰,۵۲۹ NATURE REVIEWS CANCER ۸
۰.۳۰۰۸۱ ۵۱.۲۷۳ ۱۵۶,۳۵۰ JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION ۹
۰.۰۸۰۲۲ ۴۴.۰۱۹ ۴۱,۴۹۹ NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY ۱۰
۰.۰۷۹۲۶ ۴۳.۷۰۴ ۳۶,۶۹۷ NATURE REVIEWS GENETICS ۱۱
۰.۰۹۱۳۶ ۴۳.۳۵۱ ۴۵,۸۶۹ NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY ۱۲
۱.۲۸۵۰۱ ۴۳.۰۷۰ ۷۴۵,۶۹۲ NATURE ۱۳
۱.۰۷۰۱۹ ۴۱.۰۳۷ ۶۸۰,۹۹۴ SCIENCE ۱۴
۰.۲۴۷۰۹ ۴۰.۴۴۳ ۱۳۹,۷۵۱ CHEMICAL SOCIETY REVIEWS ۱۵
۰.۱۷۷۳۸ ۳۸.۸۸۷ ۹۷,۷۹۲ NATURE MATERIALS ۱۶
۰.۰۵۱۸ ۳۸.۲۹۶ ۵۰,۱۵۱ REVIEWS OF MODERN PHYSICS ۱۷
۰.۵۷۱۸۵ ۳۶.۲۱۶ ۲۴۲,۸۲۹ CELL ۱۸
۰.۱۴۶۷۷ ۳۵.۳۸۶ ۴۸,۸۲۲ LANCET ONCOLOGY ۱۹
۰.۰۵۴۶۱ ۳۴.۶۴۸ ۲۹,۹۳۷ NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY ۲۰
۰.۰۳۱۸۹ ۳۴.۱۰۶ ۹,۶۲۹ Nature Reviews Clinical Oncology ۲۱
۰.۰۱۴۱ ۳۴.۰۲۴ ۵,۴۲۶ World Psychiatry ۲۲
۰.۱۵۴۹۶ ۳۳.۴۰۷ ۶۳,۲۴۵ Nature Nanotechnology ۲۳
۰.۱۶۰۱۴ ۳۳.۲۵۰ ۸۱,۱۷۶ Energy & Environmental Science ۲۴
۰.۰۶۸۴۸ ۳۳.۱۶۲ ۴۳,۱۰۷ NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE ۲۵
۰.۰۱۹۳ ۳۳.۰۶۹ ۱۱,۸۲۱ Annual Review of Astronomy and Astrophysics ۲۶
۰.۰۱۹۷۴ ۳۲.۲۷۴ ۴,۳۳۹ Nature Reviews Disease Primers ۲۷
۰.۱۵۸۱۴ ۳۱.۸۶۴ ۶۰,۹۷۱ NATURE BIOTECHNOLOGY ۲۸
۰.۱۱۶۰۶ ۳۱.۵۸۳ ۴۳,۹۳۲ Nature Photonics ۲۹
۰.۱۶۲۸۴ ۳۰.۶۴۱ ۷۹,۲۴۳ NATURE MEDICINE ۳۰
۰.۰۰۶۷۲ ۳۰.۶۲۸ ۱,۵۳۱ Nature Reviews Chemistry ۳۱
۰.۰۶۹۴۶ ۲۸.۷۵۵ ۳۰.۷۴۸ LANCET NEUROLOGY ۳۲
۰.۲۰۵۰۹ ۲۸.۴۶۷ ۶۴,۳۴۲ NATURE METHODS ۳۳
۰.۰۳۰۵۶ ۲۸.۲۹۵ ۲۸,۳۸۰ PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS ۳۴
۰.۲۸۱۷۵ ۲۸.۲۴۵ ۱۵۴,۰۲۹ JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ۳۵
۰.۰۰۵۲۱ ۲۷.۷۷۸ ۲,۸۱۹ Living Reviews in Relativity ۳۶
۰.۱۵۲۷۶ ۲۷.۶۰۴ ۱۱۲,۹۰۱ BMJ-British Medical Journal ۳۷
۰.۰۷۳۳۵ ۲۷.۵۱۶ ۲۳,۰۸۸ LANCET INFECTIOUS DISEASES ۳۸
۰.۰۲۵۴۵ ۲۶.۹۲۲ ۲۰,۳۴۴ Annual Review of Biochemistry ۳۹
۰.۰۰۸۳۸ ۲۶.۴۶۷ ۱۱,۳۲۲ PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE ۴۰
۰.۰۶۴۸۱ ۲۶.۳۷۰ ۱۳,۷۱۵ Cancer Discovery ۴۱
۰.۰۰۴۴۸ ۲۶.۱۰۰ ۵,۹۰۳ ADVANCES IN PHYSICS ۴۲
۰.۴۰۹۳۹ ۲۵.۸۰۹ ۲۲۹,۱۸۶ ADVANCED MATERIALS ۴۳
۰.۲۲۱۳۸ ۲۵.۴۵۵ ۹۳,۹۲۰ NATURE GENETICS ۴۴
۰.۱۲۰۶۱ ۲۴.۸۸۴ ۵۰,۷۲۴ Advanced Energy Materials ۴۵
۰.۰۲۶۳ ۲۴.۶۴۶ ۸,۹۰۸ Nature Reviews Endocrinology ۴۶
۰.۰۳۸۶۸ ۲۴.۵۴۰ ۷,۹۶۱ Lancet Diabetes & Endocrinology ۴۷
۰.۰۷۷۳۷ ۲۴.۵۰۵ ۲۶,۱۵۲ PROGRESS IN POLYMER SCIENCE ۴۸
۰.۰۳۳۸۷ ۲۴.۳۷۲ ۱۲,۱۵۶ Materials Today ۴۹
۰.۶۸۶۷ ۲۴.۵۴۰ ۲۸,۶۷۲ PHYSIOLOGICAL REVIEWS ۵۰

در ایران نیز برخی مجله‌ها توانسته‌اند ضریب تاثیرهای خوبی را دریافت کنند، از جمله این مجله‌ها می‌توان به مجله International journal of health policy and management اشاره کرد. این مجله در سال‌های ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ توانسته ۱۰۳ مقاله منتشر کرده که به این تعداد مقاله ۴۶۲ ارجاع انجام شده، همچنین این مجله در سه سال اخیر توانسته به ترتیب، تعداد ۲۲۲، ۲۴۰ و ۱۵۶ ارجاع را در کارنامه خود ثبت کند. ضریب تاثیر این مجله برابر با ۴۸۵/۴ است، که در اولین سال حضور خود در لیست پایگاه داده Clarivate Analytics توانسته رتبه خوبی را کسب کند. از جمله مجله‌هایی که به این مجله ایرانی بیشترین ارجاع را داده‌اند عبارتند از:
International Journal of Health Policy and Management, Health Research Policy and Systems, Plos One, BMC Public Health, BMJ Global Health و ...
طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون هیچ یک از مجله‌های ایرانی نتواسته بودند به این ضریب تاثیر دست یابند.آموزش پروپوزال نویسی

پروپوزال یا همان پیشنهاد طرح پژوهشی، رکن اصلی هر پژوهش بوده و در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می‌سازد؛ به بیان دیگر، پروپوزال طرحی است که پژوهشگر در ذهن دارد و می‌خواهد آن را عملی کند. پروپوزال نویسی و آشنایی با ساختار آن در دوره کارشناسی ارشد و دکترا امری ضروریست. از این رو، دپارتمان آموزش فن پیپر با کمک اساتید مجرب، آموزشی جامع برای پروپوزال نویسی تدوین نموده است.

مطالب مرتبط

آشنایی با دانشگاه MIT

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۸

موسسه فناوری ماساچوست (Massachusetts institute of technology) با نام اختصاریMIT، دانشگاهی خصوصی در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکاست که در سال ۱۸۶۱ توسط ویلیام بارتون راجرز ت...

آشنایی با دانشگاه آکسفورد

سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۲۰

گر شما هم علاقمند به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به خصوص انگلستان باشد نام دانشگاه آکسفورد (Oxford) را شنیده‌اید. این دانشگاه در شهر تاریخی آکسفورد و در جنوب شرق انگلستان...

آشنایی با دانشگاه کمبریج

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
۳۵

کشور انگلستان به سبب داشتن پیشینه تحصیلی بسیار خوب معمولا یکی از مقاصد تحصیلی برای افراد در اروپا می‌باشد بطوریکه تحصیل در دانشگاه‌های این کشور خواسته بسیاری از دانشجویان است. ...